دکتر رضا قدیمی فتح آباد | متخصص قلب در مشهد |

سوابق تحصیلی:

1393 بورد تخصصی ناسیونال از دانشگاه تهران

1393 اخذ مدرک تخصص قلب و عروق از دانشگاه مشهد

1387 اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق حرفه ای:

متخصص قلب و عروق در بیمارستان جوادالائمه(ع)، بیمارستان رضوی، بیمارستان شریعتی، بیمارستان مهر، بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان قائم(عج)

متخصص قلب در مشهد، متخصص قلب در شهر مشهد

 

متخصص قلب در مشهد دکتر رضا قدیمی  | متخصص قلب در مشهد | دکتر رضا قدیمی فتح آباد | متخصص قلب در مشهد | dr ghadimi 2
پزشک ، دکتر قلب و غروق
متخص قلب در مشهد
دکتر رضا قدیمی ، متخصص قلب در مشهد
دکتر رضا قدیمی فتح آباد